УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1.1. Разглеждането на електронния магазин ozonatora.eu е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.


1.2. За да се пазарува от електронния магазин ozonatora.eu, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.


1.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.


1.4. „МЕГАТРЕЙД” е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.


1.5. В електронния магазин ozonatora.eu на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на www.zablestete.bg да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.


1.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.


1.7. На страницата вдясно до всеки продукт стоят бутони „Добави в кошница“ и „Купи без регистрация“. Натискането на бутон „Добави в кошница“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Чрез натискане на бутон „Завърши поръчката“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Купи“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Купи“.