Предпазни мерки при експлоатация на озонаторите

Posted by John 01/07/2015 0 Comment(s) Новини,

 • Уредът трябва да се монтира на място по-високо от нивото на водата, за да се предотврати обратен поток на вода в него.
 • Не мокрете корпуса и не докосвайте уреда с мокри ръце. Не поставяйте уреда в задимено иди вдажно място и при висока температура над 42 градуса на околната среда.
 • Работете с повишено внимание; Моля, не блокирайте достъпа на въздух на входа и на изхода на уреда, за да не се прекъсне циркулацията на въздуха.
 • Поставете уреда в правилна позиция , даден от достъп с деца. Пазете шлауха чист и не го пречупвайте.
 • Когато озонаторът работи, не добдижавайте изходящият шланг до очите си, и не се опитвайте да вдишвате директно издизащият озон.
 • Не стойте в тясно помещение, когато пречиствате въздуха. Спрете изподзването на уреда, ако се чувствате замаяни, сдед като сте го използвали.
 • Не използвайте уреда в тясно помещение прекалено дълго. Не пийте пречистената озонова вода 5-10 минути след завършването на процеса на озониране.
 • Нормално е, ако шлаухът стане бял или жълт, след известно време. Уверете се, че озониращият камък е на дъното на съда, когато пречиствате вода.
 • При пречистване на водата, на 20-40см дълбочина на водата, озонът има висока способност да разтваря. Изключете захранващия кабед при ремонт или поддръжка на уреда.
Подобни статии
Предлагаме Ви да видите сертификат за качество на озонаторите.

Предлагаме Ви да видите сертификат за качество на озонаторите.

John 12/07/2015 0
CSA International (Канадска асоциация по стандартите) e независима компания/лаборатория/, която изпитва и тества продуктите и издава сертификати, ак...
Read More
Предпазни мерки при експлоатация на озонаторите

Предпазни мерки при експлоатация на озонаторите

John 01/07/2015 0
Уредът трябва да се монтира на място по-високо от нивото на водата, за да се предотврати обратен поток на вода в него. Не мокрете корпуса и не до...
Read More
Озонът - важен за нашето здраве!

Озонът - важен за нашето здраве!

John 01/07/2015 0
Нашите продукти са предназначени за озониране на вода, въздух и храна. Озонираната вода може да се използва за пиене и измиване на плодове и зеленчу...
Read More
Какво не знаем за  озона и йоните.

Какво не знаем за озона и йоните.

John 01/07/2015 0
Молекулното тегло на озона 48 .При нормална температура е в газообразно състояние и е силно окислителен. В определена концентрация, озонът е широко ...
Read More